Nieuws

Update corona measures Amsterdam Cruise Region

Monday 22 June 2020

The Municipality of Huizen gives permission for the temporary operation of a river cruise boat as a hotel

Ship in the harbor Nautical Quarter and offers opportunities for tourism in Huizen

In the summer season, Huizen is the first municipality in the Netherlands to allow the operation of a river cruise boat as a hotel. The river cruise ship Swiss Pearl is located in Huizen from June 26 to July 31, 2020. Viva Riverside takes over the operation and aims for an occupancy rate of 50 to 70% of the 60 rooms, suitable for over 120 guests on board. After an interim evaluation, extension to September 1, 2020 is possible, the College of Mayor and Aldermen has decided.

Stimulant tourism

The municipality of Huizen wants to stimulate the visit to Huizen with this project. Alderman for tourism Roland Boom: “It is precisely during these difficult times that many new ideas are launched to get society and tourism going. We want to give this initiative a chance. We hope that hotel guests can be tempted to visit Huizen and this will lead to extra income for our entrepreneurs. In addition, we set high standards for following the measures to combat Covid-19. ”

Target guests

Swiss Pearl is a four-star cruise ship with a length of 110 meters. According to shipping company Viva Riverside, the target group is between 20 and 80 years old, who are expected to stay for 2 to 3 nights and visited various attractions and museums in Huizen and the region.

 


 

Excursies, workshops en arrangementen voor cruisegasten in Huizen

Voor cruisegasten die Huizen voor korte of wat langere termijn bezoeken, zijn diverse arrangementen beschikbaar. Een overzicht van excursies, workshops en arrangementen ziet u in de folder

Arrangementen voor cruisegasten

Maiden Port Call in Huizen

Op 22 mei 2018 vierde de 135 meter lange Royal Crown van rederij Hebridean Island Cruises haar maiden call in het historische vissersdorp Huizen aan het Gooimeer. Op zich altijd al een feestje, maar nu viel de maiden call samen met, ja, hoe noem je dat eigenlijk, een soort maiden reception van de riviercruisefaciliteiten in Huizen. Een nog veel zeldzamere happening dan een maiden call. De passagiers zijn met de touring car op bezoek geweest in het Gooi, in Naarden-Vesting en natuurlijk in Huizen zelf.

Marlous Verbeek wethouder van de gemeente Huizen: “Alles is vlot verlopen en de passagiers hebben zich prima vermaakt. Het indrukwekkende cruise schip trok ook de aandacht van mensen uit Huizen zelf, die nieuwsgierig kwamen kijken. We zijn als gemeente erg blij met deze première en met de reserveringen voor het komende seizoen. Huizen kan echt uitgroeien tot een mooie nieuwe bestemming voor de riviercruisevaart.” 

Huizen ligt gunstig ten opzichte van Amsterdam en heeft Utrecht, Amersfoort, de Regio Gooi en Vechtstreek, de Plassen, de heidegebieden en het nieuwe land van Flevoland met Almere als achterland. Allemaal attractieve toeristenbestemmingen. De sfeervolle oude dorpskern en het historische havengebied maken Huizen zelf ook aantrekkelijk voor riviercruise passagiers uit de hele wereld. De havenfaciliteiten omvatten twee nieuwe aanlegplaatsen voor schepen tot 135 meter met milieuvriendelijke walstroomaansluitingen, watervoorzieningen, hekwerken en stootranden voor de veiligheid van de passagiers. Voor touringcars die de passagiers naar bestemmingen in het achterland brengen, zijn comfortabele parkeer- en opstapfaciliteiten aangelegd. Het havengebied is de afgelopen jaren getransformeerd tot een nautisch centrum met een pittoreske 19de-eeuwse uitstraling.

Op 18 december 2017 is de steiger voor riviercruisevaart in de Huizer haven officieel geopend.Officiele opening voor riviercruisevaart

Op 18 december 2017 is de steiger voor riviercruisevaart in de Huizer haven officieel geopend. Dit feestelijke event vond plaats op het riviercruiseschip Emily Brontë van de zwitserse onderneming Scylla Tours AG.

 

 

 


Riviercruise brengt ACP-regio ruim 200 miljoen omzet en 1.690 banen

In 2017 heeft de riviercruisevaart de ACP-regio ruim een half miljoen passagiersbezoeken gebracht. Dit heeft een omzet van ruim 206 miljoen euro en een toegevoegde waarde van meer dan 87 miljoen euro opgeleverd. De sector omvat 1.690 banen in de ACP-regio. Dit blijkt uit de analyse van onderzoeksbureau Decisio, uitgevoerd in opdracht van Amsterdam Cruise Port (ACP).

De ACP-regio omvat de steden Amsterdam, Alkmaar, Den Helder, Enkhuizen, Haarlem, Hoorn, Huizen, Lelystad, Medemblik en Zaanstad. Het onderzoek van Decisio richtte zich op de vraag naar de economische impact van de riviercruise op de ACP-regio. Janine van Oosten, voorzitter van ACP, concludeert: “Ik ben blij dat onze aannames nu onderbouwd zijn en dat de riviercruise een economische factor van betekenis blijkt voor de ACP-regio. Verheugend is dat de sector daadwerkelijk werkgelegenheid creëert, juist ook voor midden- en laagopgeleiden.”

Het onderzoeksbureau heeft afgelopen maanden een steekproef gehouden onder 1.197 passagiers, verdeeld over 34 schepen in Amsterdam, Hoorn en Lelystad. De economische impact blijkt uit twee hoofdcomponenten te bestaan. De meest voor de hand liggende effecten zijn de bestedingen door de passagiers zelf. Zij besteedden ruim 106 miljoen euro aan onder andere bezienswaardigheden, winkelen, horeca en vervoer. Minder in het oog springend, maar economisch zeker belangrijk, zijn de operationele uitgaven van rederijen zoals havengelden, walstroom en brandstof. Dit komt uit op ruim 45 miljoen euro.

De bestedingen door passagiers en rederijen leveren omzet en productie op voor bedrijven in de horeca, cultuur, vervoer en detailhandel. Deze sectoren hebben op hun beurt ook weer toeleveranciers uit industrie, landbouw en verhuur nodig. Deze indirecte economische effecten van de riviercruisevaart bedragen 55 miljoen euro. Door ook deze bestedingen mee te nemen in de berekeningen, ontstaat een vollediger beeld van de totale toegevoegde waarde van de sector.

Voor een gedetailleerd inzicht is in het onderzoek rekening gehouden met de herkomst van de passagiers (Intercontinentaal, Europees of nationaal), soort aanloop (transit/turnaround) en het luxe-segment. De intercontinentale passagiers blijken veruit het meeste te besteden, op grote afstand gevolgd door de Europese passagier, terwijl de Nederlandse passagier de hekkensluiter is.

De intercontinentale passagiers blijven het langst in Amsterdam en maken voor of na een riviercruisevakantie gebruik van hotelaccommodatie in de hoofdstad. Deze gasten komen voornamelijk uit Amerika, Canada en Australië. Herkomstlanden van Europese gasten zijn vooral Duitsland, Verenigd Koningrijk en Frankrijk. Ook laat het onderzoek zien dat deze bezoekers gemiddeld 55 jaar of ouder zijn, een groot besteedbaar inkomen hebben en vooral gecharmeerd zijn van de iconische en culturele bezienswaardigheden die de ACP-regio biedt.

De onderzoeksresultaten staan niet op zichzelf. De methodologie van het onderzoek is gebaseerd op onderzoek naar de economische impact van riviercruise in de Donauregio, uitgevoerd in 2016. De uitkomsten voor de ACP-regio zijn vergelijkbaar met de resultaten in de Donauregio. De conclusie is gerechtvaardigd dat riviercruiseschepen en -passagiers steden en regio’s verbinden. Ook is de economische impact veel verder geworteld dan enkel de aanloophaven. “Op basis van deze, nu onderbouwde, inzichten zijn wij extra gemotiveerd om deze kwaliteitsbezoeker te behouden voor de ACP-regio”, aldus Janine van Oosten.

Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor onder andere waterrecreatie, is blij met de uitkomsten van het onderzoek. Hij stelt: “Het is waardevol om de (gunstige) effecten van de riviercruisevaart goed in beeld te hebben. Dit kan veel partijen helpen bij plannen voor spreiding van de grote aantallen toeristen die naar Amsterdam en andere mooie steden in Noord-Holland komen.”

Over Amsterdam Cruise Port

Amsterdam Cruise Port (ACP) is de belangenbehartiger/ promotieorganisatie die de wereldwijde groei van de cruisesector vertaalt naar een belangrijke, economische pijler voor haar regio. In ACP zijn circa vijftig partners verenigd, waaronder zee cruise terminals Amsterdam en IJmuiden, havenbedrijven, gemeenten en toeristische en nautische leveranciers. ACP streeft naar optimale lokale condities om cruiseschepen goed te accommoderen. Deze voorzieningen zijn van belang voor zowel reder, passagier als de ontvangende bestemming om de aantrekkingskracht van de regio voor de cruisevaart te waarborgen. Andere activiteiten van ACP zijn het ondernemen van promotiemissies naar rederijen in Amerika en Europa en het gezamenlijk optreden tijdens internationale beurzen en vergelijkbare evenementen.

Download samenvattend onderzoek